Uchwały 2019/2020

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały 2019/2020
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.12.2019 20:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.02.2020 16:02 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 16:02 Dodano załącznik "Uchwała nr 10/2019/2020 w sprawie
opinii na temat wniosków dyrektora o przyznanie
nauczycielom odznaczeń państwowych"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 16:01 Dodano załącznik "Uchwała nr 9/2019/2020 w sprawie opinii
na temat wniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród
dyrektora szkoły"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 16:00 Dodano załącznik "Uchwała nr 8/2019/2020 w sprawie opinii
dotyczącej wprowadzenia monitoringu wizyjnego"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:59 Dodano załącznik "Uchwała nr 7/2019/2020 w sprawie opinii
dotyczacej realizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny
2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:58 Dodano załącznik "Uchwała nr 6/2019/2020 w sprawie opinii
na temat projektu planu finansowego szkoły"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:55 Dodano załącznik "Uchwała nr 5/2019/2020 w sprawie opinii
dotyczącej dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychpwawczych na rok szkolny 2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:54 Dodano załącznik "Uchwała nr 4/2019/2020 w sprawie
zaopiniowania do użytku szkolnego programów nauczania"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:52 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:52 Dodano załącznik "Uchwała nr 3/2019/2020 w sprawie opinii
dotyczącej organizacji pracy szkoły w tym tygodniowego
rozkładu zajęć"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie opinii
na temat przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr VIII/2019/2020
w sprawie opinii dotyczącej zmian wprowadzonych do
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły na rok szkolny
2019/2020" na "Uchwała nr 1/2019/2020 w sprawie opinii
dotyczącej zmian wprowadzonych do zatwierdzonego arkusza
organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:48 Dodano załącznik "Uchwała nr VIII/2019/2020 w sprawie
opinii dotyczącej zmian wprowadzonych do zatwierdzonego
arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 15:46 Dodano załącznik "Uchwała nr IX/2019/2020 W SPRAWIE
USTALENIA SPOSOBU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU
PEDAGOGICZNEGO"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:50 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:50 Dodano załącznik "Uchwała nr VIII/2019/2020 W SPRAWIE
WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRODROCZNEJ W ROKU SZK. 2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 21:49 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 21:49 Dodano załącznik "UCHWAŁA nr VII/2019/2020 W SPRAWIE
ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 21:47 Dodano załącznik "UCHWAŁA nr VI/2019/2020 W SPRAWIE
SKREŚLENIA UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 21:04 Dodano załącznik "UCHWAŁA nr V/2019/2020 W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA PLANU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 21:01 Dodano załącznik "UCHWAŁA nr IV/2019/2020 W SPRAWIE
ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY
2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 20:55 Dodano załącznik "uCHWAŁA nr III/2019/2020 W SPRAWIE
ZMIAN W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 20:53 Dodano załącznik "UCHWAŁA nr II/2019/2020 W SPRAWIE
WYKORZYTSANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY
2018/2019"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 20:51 Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr I/2019/2020 w
sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy
przystapili do egzaminów poprawkowych w roku szkolnym
2018/2019" na "UCHWAŁA nr I/2019/2020 W SPRAWIE WYNIKÓW
KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO
EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019"

(Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 20:47 Utworzenie dokumentu. (Dorota Gruszczyńska)