Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Miasto Mysłowice

Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U z 2019 poz.1481)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2019r poz.2215 z póź.zm.)
  • Statut szkoły i uchwała

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Status prawny
Podmiot udostępniający informację:ul.Piastowska 7
Informację opublikował:Beata Pyka
Data publikacji:06.02.2020 17:57
Informację aktualizował:Beata Pyka
Data aktualizacji:06.02.2020 18:09