REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

 

Regulamin dyskotek szkolnych

 

 1. W szkole w terminie i czasie ustalonym z Dyrektorem Szkoły mogą odbywać się dyskoteki szkolne, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów szkoły.
 2. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce.
 3. Uczniowie, którzy zostali ukarani przez wychowawcę lub dyrektora szkoły nie mogą brać udziału w szkolnych dyskotekach.
 4. Za pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia) odpowiedzialni są:

í     Uczniowie organizujący dyskotekę wraz z opiekunem (dopilnowanie zmiany butów, pomoc w sprzątaniu po dyskotece);

í     Obsługa szkoły (umycie podług);

 1. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się podczas dyskoteki uczniom oraz obiektowi szkolnemu, opiekę powinni sprawować opiekunowie grup bawiących się na dyskotece. Organizator dyskoteki jest zobowiązany zapewnić, co najmniej jednego opiekuna na 30 uczestników zabawy. Opiekunowie dyskoteki pilnują porządku wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
 2. Straty materialne zawinione przez uczestników dyskoteki pokrywane są przez nich samych.
 3. Na 7 dni przed dyskoteką organizator składa dyrektorowi szkoły pisemne deklaracje opiekunów o chęci sprawowania opieki. W przypadku braku odpowiedniej liczby opiekunów dyskoteka nie może się dobyć.
 4. Miejsce prowadzenia dyskoteki ustala Dyrektor Szkoły.
 5. Zadaniem organizatora jest zapoznanie opiekunów z regulaminem i rozdysponowanie im zadań, przestrzeganie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabawy, zapewnienie opiekunom dostępu do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, bada budynku szkolnego powiadomienie odpowiedniego organu: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji lub Straży Miejskiej.
 6. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Statutu Szkoły (brak obuwia zmiennego, picie alkoholu, używanie środków odurzających, ordynarne zachowanie itp.) organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły lub zakończyć dyskotekę przed czasem.
 7. Organizator dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły o złym zachowaniu uczniów podczas szkolnych dyskotek. Uczniowie ci karani są przez dyrektora zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.
 8. Organizatorami dyskotek mogą być:

- nauczyciel;

- Samorząd Uczniowski;

13. Udział dziecka w dyskotece wymaga pisemnej zgody rodziców, którzy są ponadto zobowiązani do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze na dyskotekę i podczas powrotu do domu.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 11:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż