REGULAMIN ZACHOWANIA NA PRZERWIE

 

Regulamin zachowania na przerwie

 

  1. Przerwa jest dla ucznia aby:

í     Przygotował się do następnej lekcji;

í     Spożył śniadanie;

í     Skorzystał z toalety;

  1. Na przerwie uczeń opuszcza sale lekcyjną.
  2. Przerwę uczeń spędza na piętrze, na którym ma zajęcia.
  3. Uczeń porusza się po korytarzu zachowując zasady bezpieczeństwa i kultury bycia:

í     Nie biega;

í     Nie rozpycha się;

í     Nie wszczyna bójek;

í     Nie krzyczy, nie używa wulgaryzmów;

í     Nie przechyla się przez poręcz;

í     Nie wykonuje ćwiczeń akrobatycznych;

  1. Uczeń korzysta z toalety zgodnie z jej przeznaczeniem:

í     Nie niszczy urządzeń sanitarnych;

í     Nie otwiera okien;

í     Nie siada na parapetach;

  1. Uczeń może opuścić budynek szkoły podczas przerwy tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego przy drzwiach i personelu szkoły.
  2. Przebywając na podwórku uczeń nie gra w piłkę przed wejściem do szkoły.
  3. Korzystając z boiska uczeń zachowuje zasady bezpieczeństwa:

í     Nie wiesz się na bramkach;

í     Nie wspina się po słupach;

í     Nie wchodzi na dach Sali gimnastycznej;

  1. Uczeń nie może opuścić terenu szkoły w czasie zajęć.
  2. Uczniowie klas I-III mający zajęcia na 7 i 8 godzinie lekcyjnej pozostają pod opieką wychowawcy.

 

Za nie przestrzeganie zasad powyższego regulaminu stosowane będą kary wynikające z regulaminu ucznia, mające wpływ na ocenę zachowania.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN ZACHOWANIA NA PRZERWIE
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2004 11:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż