Przyjęcie ucznia do klasy pierwszej 

J e d n o s t k a  p r o w a d z ą c a -

sekretariat szkoły

W y m a g a n e    d o k u m e n t y -

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły ( do pobrania w załącznikach), jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły.

Karta o przyjęcie dziecka do szkoły (do pobrania w załącznikach), w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły  

T e r m i n-

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się od 1 lutego
do 31 marca każdego roku.

P o d s t  a w a  p r a w n a:  

· ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),

rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.09.2005 10:17