Przyjęcie ucznia z innej szkoły

 

J e d n o s t k a  p r o w a d z ą c a -

sekretariat szkoły

W y m a g a n e  d o k u m e n t y-

dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego) oraz świadectwo szkolne.

O p ł a t y-

zwolnione od opłat

P o d  s t a w a  p r a w n a -

       Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia "W sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych " (Dz.U. nr97 , poz.1054 z późniejszymi zmianami z 2001r.)

U w a g i:

W przypadku przejścia ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego należy przedstawić uzyskane oceny cząstkowe, wydane przez szkołę, którą uczeń opuszcza.

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie ucznia z innej szkoły
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.09.2005 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż