J e d n o s t k a p r o w a d z ą c a -

sekretariat szkoły

W y m a g a n e  d o k u m e n t y

aktualne zdjęcie dziecka, dane osobowe (data i miejsce urodzenia ,PESEL, adres zamieszkania)

T e r m i n -

klasy pierwsze - wrzesień

klasy II-VIII na bieżąco

O p ł a t a - zwolnione od opłat

 

Aktualizacja legitymacji szkolnej

Do 30 września każdego roku szkolnego. Legitymacje zbiera przewodniczący klasy i przedkłada je w sekretariacie szkoły.

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadecta szkolnego

W y m a g a n e  d o k u m e n t y-

-podanie rodzica (opiekuna prawnego) lub osoby zainteresoanej o wydanie duplikatu

-dane osobowe ucznia (data i miejsce urodzenia,PESEL,  adres zamieszkania)

O p ł a t a-

Opłata za duplikat legitymacji szkolnej wyniosi 9,00 zł

Opłata za duplikat świadectwa szkolnego wynosi - 26,00 zł

Wpłaty należy dokonać na:

MIEJSKI  ZESPÓŁ  OBSŁUGI  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

ul. Powstańców 6, 41-400 Mysłowice

nr konta  54  1050  1214  1000  0023  5935  7684

P o d s t a w a  p r a w n a:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r w sprawie świadectwm, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U z 2018r poz. 939 z późn.zm.).
 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady wydawania legitymacji szkolne
Podmiot udostępniający informację:ul.Piastowska 7
Informację opublikował:Beata Pyka
Data publikacji:07.09.2005 10:28
Informację aktualizował:Beata Pyka
Data aktualizacji:03.02.2020 10:02