Zasady wydawania legitymacji szkolne

 

J e d n o s t k a p r o w a d z ą c a -

sekretariat szkoły

W y m a g a n e  d o k u m e n t y

aktualne zdjęcie dziecka, dane osobowe (data i miejsce urodzenia , adres zamieszkania)

T e r m i n -

klasy pierwsze - wrzesień

klasy II-III na bieżąco

O p ł a t a - zwolnione od opłat

P o d s t a w a p r a w n a:

        Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2000r. "W sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych " (Dz. U. nr6 , poz.73 z 2000r.)

Aktualizacja legitymacji szkolnej

Do 30 września każdego roku szkolnego. Legitymacje zbiera przewodniczący klasy i przedkłada je w sekretariacie szkoły.

Wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

W y m a g a n e  d o k u m e n t y-

-podanie rodzica (opiekuna prawnego) o wydanie duplikatu

-dane osobowe ucznia (data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania)

O p ł a t a-

Jest pobierana opłata w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu "O opłacie skarbowej" (Dz. U. nr86 , poz960 z 2000r.).

Opłata w wysokości 4zł na rachunek bankowy wskazany przez osoby uprawnione .

P o d s t a w a  p r a w n a:

Rozporządzenie MEN z dnia 24 stycznia 2002r. "W sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych , sposobu dokonywania sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego".

  

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zasady wydawania legitymacji szkolne
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.09.2005 10:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż