ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 27/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa
Informację opublikował:Dorota Gruszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.05.2006 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.02.2020 21:04 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
20/2019 Z DNIA 14.06.2019r. W SPRAWIE SKRÓCENIA ZAJĘĆ W
ZWIĄZKU Z UPAŁAMI 17.06-18.06.2019r."

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
18/2019 Z DNIA 14.06.2019r. W SPRAWIE ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:55 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
17/2019 Z DNIA 11.06.2019r. W SPRAWIE SKRÓCENIA ZAJĘĆ W
ZWIĄZKU Z UPAŁAMI 12.06-14.06. 2019r."

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
12/2019 Z DNIA 10.05.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINASOWANIA DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 7/2019
Z DNIA 17.01.2019r. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:52 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 6/2019
Z DNIA 16.01.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I PRZEWIDYWANEGO
PORZADKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 2/2019
Z DNIA 9.01.2019r. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
ŚRODKÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM"

(Dorota Gruszczyńska)
02.02.2020 20:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 1/2019
Z DNIA 2.01.2019r. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA RACHUNKU BANKOWYM"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
19/2019 Z DNIA 14.06.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI NA
EGZAMINY POPRAWKOWE"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:41 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
61/2019 Z DNIA 19.12.2019r. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA
SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W SZKOLE"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:32 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:30 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:29 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
40/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:26 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
39/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:22 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
16/2019 Z DNIA 7.06.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS
ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
15/2019 Z DNIA 3.06.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
10/2019 Z DNIA 22.02.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA ANEKSU
nr 2 DO REGULAMINU PRACY SZKOŁY"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:12 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 9/2019
Z DNIA 31.01.2019r. W SPRAWIE ORGANIZACJI REKOLEKCJI
WIELKOPOSTNYCH"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 5/2019
Z DNIA 15.01.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA I EGZEKUCJI
ROCZNEGO OBOWIAZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 21:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 3/2019
Z DNIA 10.01.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY
UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:43 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
60/2019 Z DNIA 19.12.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
59/2019 Z DNIA 19.12.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
55/2019 Z DNIA 28.11.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:32 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
54/2019 Z DNIA 25.01.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
53/2019 Z DNIA 25.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY
PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr
2 "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
52/2019 Z DNIA 19.11.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:27 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
51/2019 Z DNIA 6.10.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
50/2019 Z DNIA 24.10.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:24 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
49/2019 Z DNIA 3.10.2019r. W SPRAWIE PROCEDURY OCENY PRACY
NAUCZYCIELA "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
48/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:22 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
47/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:21 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
46/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:19 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
45/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNI-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
44/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:17 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
43/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
42/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:14 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
41/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE TEKSTU UJEDNOLICONEGO
STATUTU SZKOŁY "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:13 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
39/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:11 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
39/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:10 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
38/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:09 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
37/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
36/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
36/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:07 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
36/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:04 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
35/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:03 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
34/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
34/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:02 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
34/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 20:00 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
33/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
32/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:57 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
31/2019 Z DNIA 11.09.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PLANU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:56 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "29. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
30/2019 Z DNIA 5.09.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA " na "ZARZĄDZENIE
DYREKTORA SZKOŁY nr 30/2019 Z DNIA 5.09.2019r. W SPRAWIE
ZWOŁANIA I PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:55 Dodano załącznik "29. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
30/2019 Z DNIA 5.09.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
29/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNYCH NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:53 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
29/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNYCH NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ZARZĄDZENIE
DYREKTORA SZKOŁY nr 58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE
WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr
2

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:52 Zmieniono tytuł załącznika z "30. ZARZĄDZENIE DYREKTORA
SZKOŁY nr 29/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNYCH NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ZARZĄDZENIE
DYREKTORA SZKOŁY nr 58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE
WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr
2 " na "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 29/2019 Z DNIA
30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH
NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:52 Zmieniono tytuł załącznika z "1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA
SZKOŁY nr 58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE
WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr
2 " na "30. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 29/2019 Z DNIA
30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH
NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:49 Dodano załącznik "1. ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 "

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
28/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DS
ZASIŁKU NA POMOC ZDROWOTNĄ"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
26/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI DO
ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O NAGRODĘ"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
25/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE WYDANIA ZALECEŃ DO
WYKONANIA W ZWIĄZKU Z PRZEGLĄDEM OBIEKTU"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
24/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE SPOSOBU PROWADZENIA
DOKUMENTACJI NAUCZYCIELI"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:37 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
23/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE DYŻURÓW
NAUCZYCIELSKICH"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:36 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
22/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO
UŻYTKU SZKOLNEGO "SZKOLNEGO ZESTAWU PROGRAMÓW""

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
21/2019 Z DNIA 26.08.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:32 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
14/2019 Z DNIA 3.06.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
13/2019 Z DNIA 17.05.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr11/2019
Z DNIA 25.03.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I PRZEWIDYWANEGO
PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 8/2019
Z DNIA 30.01.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I PRZEWIDYWANEGO
PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:23 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 4/2019
Z DNIA 15.01.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I PRZEWIDYWANEGO
PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:15 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
55/2019 Z DNIA 28.11.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:14 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
54/2019 Z DNIA 25.01.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:14 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
53/2019 Z DNIA 25.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY
PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr
2

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:14 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
52/2019 Z DNIA 19.11.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:14 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
51/2019 Z DNIA 6.10.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:13 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
50/2019 Z DNIA 24.10.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:13 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
49/2019 Z DNIA 3.10.2019r. W SPRAWIE PROCEDURY OCENY PRACY
NAUCZYCIELA

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:13 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
48/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:13 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
47/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:12 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
46/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:12 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
45/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNI-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:10 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
44/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:09 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
43/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:08 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
42/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:08 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
41/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE TEKSTU UJEDNOLICONEGO
STATUTU SZKOŁY

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:08 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
40/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
39/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
38/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
37/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
36/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:07 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
35/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:06 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
34/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:06 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
33/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:06 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
32/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:06 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
31/2019 Z DNIA 11.09.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PLANU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:06 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
30/2019 Z DNIA 5.09.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA

(Dorota Gruszczyńska)
26.01.2020 19:05 Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
29/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNYCH NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 23:09 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 23:09 Zmieniono tytuł załącznika z "ZARZĄDZENIE DYREKTORA
SZKOŁY nr 58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE
WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCILEI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr
2 " na "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 58/2019 Z DNIA
29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ
PROCEDURY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 "

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 23:06 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 23:06 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
58/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURY DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NAUCZYCILEI W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 "

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 23:03 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
57/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY
ORGANIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W
SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 23:01 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
56/2019 Z DNIA 29.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY
UZYSKANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W
SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:59 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
55/2019 Z DNIA 28.11.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:58 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
54/2019 Z DNIA 25.01.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:56 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
53/2019 Z DNIA 25.11.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDURY
PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr
2 "

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:54 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
52/2019 Z DNIA 19.11.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:53 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
51/2019 Z DNIA 6.10.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA
MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:51 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
50/2019 Z DNIA 24.10.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:50 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
49/2019 Z DNIA 3.10.2019r. W SPRAWIE PROCEDURY OCENY PRACY
NAUCZYCIELA"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:49 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
48/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:47 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
47/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:46 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
46/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:45 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
45/2019 Z DNIA 2.10.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNI-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:43 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
44/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:42 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
43/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:40 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
42/2019 Z DNIA 30.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:39 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
41/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE TEKSTU UJEDNOLICONEGO
STATUTU SZKOŁY"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:38 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
40/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:36 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 38/2019 Z
DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ" na "ZARZĄDZENIE DYREKTORA
SZKOŁY nr 38/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA
ZESPOŁU DS POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:35 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
39/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:33 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
38/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:30 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
37/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:29 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
36/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:28 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
35/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:26 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
34/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:25 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
33/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:22 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
32/2019 Z DNIA 12.09.2019r. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:20 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
31/2019 Z DNIA 11.09.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA PLANU
NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:18 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
30/2019 Z DNIA 5.09.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I
PRZEWIDYWANEGO PORZĄDKU ZEBRANIA"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:16 Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr
29/2019 Z DNIA 30.08.2019r. W SPRAWIE CZYNNOŚCI
ORGANIZACYJNYCH NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW"

(Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 22:14 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 20:56 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
04.01.2020 20:36 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 22:02 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
29.12.2019 21:59Dokument został odzyskany. (Dorota Gruszczyńska)
28.10.2008 18:41Dokument usunięto. (Dorota Gruszczyńska)
27.05.2006 09:28 Edycja dokumentu (Dorota Gruszczyńska)
27.05.2006 09:27 Utworzenie dokumentu. (Dorota Gruszczyńska)