Rejestr zmian w biuletynie

30.10.2015

Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA EWALUACJI Wewnętrznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA EWALUACJI.pdf

28.10.2015

Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DYREKCJA SZKOŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SP2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna