Rejestr zmian w biuletynie

17.11.2008

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu NAUCZYCIELE SP2 w menu podmiotowym

03.11.2008

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Dni wolne z katalogu DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGA SZKOLNEGO z menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu BIBLIOTEKA SZKOLNA w menu przedmiotowym

24.09.2008

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w menu podmiotowym

17.10.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkolny zestaw podręczników do katalogu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu WYCIECZKI SZKOLNE w menu przedmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 następna