Rejestr zmian w biuletynie

01.11.2015

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII -2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VIA -2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr V-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała III-2015-2016.pdf"

31.10.2015

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II.2015.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr II.2015.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr I-2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II.2015.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr I-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 7 2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 6-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 5.15.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4.15.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała III-2015-2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 3-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMOMNOGRAM APELI SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STATUT nowy 2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała III-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 2-2015-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURY PO OTRZYMANIU INFORMACJO O BOMBIE W GODZINACH I PO GODZINACH PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGOnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA EWALUACJI Wewnętrznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA EWALUACJI.pdf

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna