Rejestr zmian w biuletynie

30.09.2015

Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROGRAM PROFILAKTYKI
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program_profilaktyki_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Program Wychowawczy.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program_wychowawczy_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA EWALUACJI.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA EWALUACJI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYCHOWAWCY KLAS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYCHOWAWCY KLAS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYCHOWAWCY KLAS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców z dnia 25 maja 2006r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN PRACY INSPEKTORA BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZEBRANIA Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GODZINY OTWARCIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYCIECZKI SZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ORGANIZACJE SZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMOMNOGRAM APELI SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZEBRANIA DYREKCJI Z SAMORZĄDEM SZKOLNYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zebrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPOŁY DORAŹNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy zespoły matematyczno-przyrodniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZPSP2 2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZPSP2 2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "szkolny_zestaw_podrecznikow_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SZPSP2 2015/2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik szkolny_zestaw_podrecznikow_2014_2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "szkolny_zestaw_programow_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZKOŁA Z KLASĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia z innej szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia z innej szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczanie indywidualne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ZACHOWANIA NA PRZERWIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYCHOWAWCY KLASOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MISJA WIZJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O szkole
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O PATRONIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MISJA I WIZJA SZKOŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły i komisje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SP2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DYREKCJA SZKOŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna