Rejestr zmian w biuletynie

01.11.2015

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII -2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VIA -2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr V-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała III-2015-2016.pdf"

31.10.2015

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II.2015.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr II.2015.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr I-2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II.2015.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr I-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 7 2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 6-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 5.15.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4.15.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała III-2015-2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 3-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMOMNOGRAM APELI SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STATUT nowy 2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała III-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 2-2015-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURY PO OTRZYMANIU INFORMACJO O BOMBIE W GODZINACH I PO GODZINACH PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGOnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA EWALUACJI Wewnętrznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA EWALUACJI.pdf

28.10.2015

Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SP2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna