Rejestr zmian w biuletynie

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA DO STATUTU
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA NR III/2018/2019 W SPRAWIE ZMIAN WSTATUCIE SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET SZKOŁY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetargi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie do składania ofert zielona szkoła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 4-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MISJA WIZJA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczanie indywidualne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sekretariat szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura własnościowa, majątek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura własnościowa, majątek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz ilości dzieci w poszczególnych klasach.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestaw podręczników 19.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestaw programów 19.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana statutu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana do statutu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała do statutu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut i zmiany
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany_statut.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana do statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała do statutu (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut 2019 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana do statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut i zmiany
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała do statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut i zmiany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ZWALNIANIA NAUCZYCIELI Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO PEDAGOGICZNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA KARTA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI ROCZNEGO OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podanie o duplikat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY do klas II -VIII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY klasa I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta_zgloszenia_do_szkoly.pdf
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura dotycząca prowadzenia dokumentacji"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura wyboru podręcznika, materiałuedukacyjnego lub ćwiczeniowego"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura wyboru podręcznika, materiałućwiczeniowego.docx
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura współpracy z rodzicami"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Współpracy z rodzicami
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura nierealizowania obowiązku szkolnego"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA nierealizowanie obowiązku (1).doc
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Współpracy z rodzicami"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura_rodzice.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA BADAŃ OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura_tworzenia_statutu.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ GRUPOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REGULAMIN WYJŚĆ, WYJAZDÓW I UCZESTNICTWA WZAWODACH SPORTOWYCH"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin_konkursy.pdf
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STATUT SZKOŁY"
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY

02.02.2020

Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacji wycieczek szkolnych"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin_wycieczek.pdf
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Świetlicy Szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin świetlicy szkolnej
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin świetlicy szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin stołówki szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia z innej szkoły
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZADZENIA DYREKTORA 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 20/2019 Z DNIA14.06.2019r. W SPRAWIE SKRÓCENIA ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z UPAŁAMI17.06-18.06.2019r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 18/2019 Z DNIA14.06.2019r. W SPRAWIE ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKUSZKOLNYM 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 17/2019 Z DNIA11.06.2019r. W SPRAWIE SKRÓCENIA ZAJĘĆ W ZWIĄZKU Z UPAŁAMI12.06-14.06. 2019r."
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 12/2019 Z DNIA 10.05.2019r. W SPRAWIE WPROWADZENIA WEWNĄTRZSZKOLNEJ PROCEDURYDOFINASOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 7/2019 Z DNIA 17.01.2019r. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GROMADZONYCHNA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU BANKOWYM"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 6/2019 Z DNIA 16.01.2019r. W SPRAWIE ZWOŁANIA I PRZEWIDYWANEGO PORZADKU ZEBRANIA"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 2/2019 Z DNIA9.01.2019r. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ŚRODKÓW GROMADZONYCHNA RACHUNKU BANKOWYM"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY nr 1/2019 Z DNIA2.01.2019r. W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW GROMADZONYCHNA RACHUNKU BANKOWYM"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał opiniujących 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał opiniujących 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 30/20 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 30/20 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30/20 Prezydenta Miasta Mysłowice zdnia 24 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzeniapostępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 30/20 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie nr 30/20 Prezydenta Miasta Mysłowice zdnia 24 stycznia 2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzeniapostępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 30/20 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZARZĄDZENIE NR 45/18 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 12/2018/2019 w sprawie propozycjizespołów nauczycielskich dotyczących wyboru jednego podręcznika lubmateriału edukacyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 11/2018/2019 w sprawie opiniidotyczącej arkusza organizacji szkóły na rok szkolny 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 10/2018/2019 w sprawie opinii na tematwniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 9/2018/2019 w sprawie opinii na tematwniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród dyrektora"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 8/2018/2019 w sprawie o[piniidotyczącej programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwazawodowego na rok szkolny 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 7/2018/2019 w sprawie opinii na tematprojektu finasowego szkoły"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 6/2018/2019 w sprawie opinii dotyczacejdodatkowych dni wolnych"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawiezaopiniowania regulaminu okreslającego wskaźniki oceny pracynauczyciela" na "Uchwała nr 5/2018/2019 w sprawie zaopiniowaniaregulaminu okreslającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawie zaopiniowaniaregulaminu okreslającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawiezaopiniowania dopuszczenia do uzytku szkolnego programów nauczania" na"Uchwała nr 4/2018/2019 w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do uzytkuszkolnego programów nauczania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawie zaopiniowaniadopuszczenia do uzytku szkolnego programów nauczania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 3/2018/2019 w sprawie opinii dotyczącejorganizacji [pracy szkoły w tym tygodniowego rozkłądu zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 2/2018/2019 w sprawie opinii na tematprzydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzeniazasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 1/2018/2019 w sprawie opinii dotyczącejzmian wprowadzonych do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły na rokszkolny 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VII/2018/2019 w sprawie wynikówklasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VII/2018/2019 w sprawie wynikówklasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VII/2018/2019 w sprawie wynikówklasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VI/2018/2019 w sprawie zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VI/2018/2019 w sprawie zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr IV/2018/2019 w sprawie zatwierdzeniaplanów pracy na rok szkolny 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III/2018/2019 w sprawie zmian wstatucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III/2018/2019 w sprawie zmian wstatucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III/2018/2019 w sprawie zmian wstatucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III/2018/2019 w sprawie zmian wstatucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr III/2018/2019 w sprawie zmian wstatucie"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II/2018/2019 w sprawie wykorzystanianadzoru pedagogicznego za rok 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr I/2018/2019 w sprawie wynikówklasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystapili do egzaminówpoprawkowych w roku szkolnym 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA MONITOROWANIA REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rejestr uchwał rok szkolny 2017/2018"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr VI/90/19 z dnia 28 lutego 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spozaobwodu"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly__2.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 10/2019/2020 w sprawie opinii na tematwniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń państwowych"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 9/2019/2020 w sprawie opinii na tematwniosku dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród dyrektora szkoły"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 8/2019/2020 w sprawie opinii dotyczącejwprowadzenia monitoringu wizyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 7/2019/2020 w sprawie opinii dotyczacejrealizacji doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 6/2019/2020 w sprawie opinii na tematprojektu planu finansowego szkoły"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 5/2019/2020 w sprawie opinii dotyczącejdodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychpwawczych na rokszkolny 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4/2019/2020 w sprawie zaopiniowania doużytku szkolnego programów nauczania"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 3/2019/2020 w sprawie opinii dotyczącejorganizacji pracy szkoły w tym tygodniowego rozkładu zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie opinii na tematprzydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzeniazasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr VIII/2019/2020 w sprawieopinii dotyczącej zmian wprowadzonych do zatwierdzonego arkuszaorganizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020" na "Uchwała nr1/2019/2020 w sprawie opinii dotyczącej zmian wprowadzonych dozatwierdzonego arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr VIII/2019/2020 w sprawie opiniidotyczącej zmian wprowadzonych do zatwierdzonego arkusza organizacjiszkoły na rok szkolny 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr IX/2019/2020 W SPRAWIE USTALENIA SPOSOBUWYKORZYSTANIA WYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora nr 6/2020 z dnia 29.01.2020r.w sprawie powołania koordynatorado realizacji zadań ujetych wProcedurze stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń przez MiejskieCentrum Zarzadzania Kryzysowego w Mysłowicach w ramach DziałańKrótkoterminowymi dla placówek oświatowych w Mysłowicach"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020 z dnia 29.01.2020r.w sprawie wprowadzenia Procedury stosowania się do ogłaszanychostrzeżeń przez Miejksie Centrum Zarządzania Kryzysowego wMysłowicach w ramach Działań Krótkoterminowymi dla placówekoswiatowych w Mysłowicach"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora nr 3/2020 z dnia 09.01.2020r.w sprawie zmiany w planie finansowym środków gromadzonych nawyodrębnionym rachunku bankowym jednostki oświatowej"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora nr 2/2020 z dnia 08.01.2020r.w sprawie zwołania i przewidywanego porządku zebrania"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Dyrektora nr 1/2020 z dnia 02.01.2020r.w sprawie zmiany w planie finansowym dochodów gromadzonych nawyodrębnionym rachunku bankowym"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM NA TERENIE SZKOŁY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLECHORYM.odt
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLECHORYM.odt"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLECHORYM.odt
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura wyboru podręcznika, materiałućwiczeniowego.docx"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLECHORYM.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLECHORYM.odt"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURY PO OTRZYMANIU INFORMACJO O BOMBIE W GODZINACH I PO GODZINACH PRACY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKUNIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA nierealizowanie obowiązku (1).doc"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA PPP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna