Rejestr zmian w biuletynie

09.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie środków na rachunkach banowychza okres do 31.01.2020r.pdf"

07.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura własnościowa, majątek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPOSTAWOWYCH
Dotyczy dokumentu:
ZARZADZENIA DYREKTORA 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZADZENIA DYREKTORA 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZADZENIA DYREKTORA 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenia dyrektora 2018
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowychna 2019 rok.pdf"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe 2018
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja o stanie środków na rachunku do31.12.2019r.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatkówbudżetowych do 31.12.2019
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe z wykonania planu dochodówdo 31.12.2019r.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe do 30.09.2019
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Sprawozdanie finansowe do 31.03.2019
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Tabele kalkulacyjne zatrudnienia i funduszu płac2020r.pdf
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "projekt planu jednostkowego dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Tabele kalkulacyjne zatrudnienia i funduszu płac2020r.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Projekty i Plany budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie_z_wykonania_planu 2019 (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie za okres od 1.01.2019. do30.09.2019r..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie 2019.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdania finansowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET SZKOŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin ucznia

06.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA DO STATUTU
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik UCHWAŁA NR III/2018/2019 W SPRAWIE ZMIAN WSTATUCIE SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET SZKOŁY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przetargi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przetargi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaproszenie do składania ofert zielona szkoła.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Przetargi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 4-2020.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
MISJA WIZJA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nauczanie indywidualne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sekretariat szkoły
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Struktura własnościowa, majątek
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Struktura własnościowa, majątek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wykaz ilości dzieci w poszczególnych klasach.docx"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestaw podręczników 19.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zestaw programów 19.20.doc"
Dotyczy dokumentu:
Organizacja
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana statutu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana do statutu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała do statutu
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut i zmiany
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany_statut.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zmiana do statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała do statutu (1).pdf"
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Dodano załącznik "statut 2019 .pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zmiana statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana do statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut i zmiany
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała do statutu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Statut i zmiany
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Status prawny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ZWALNIANIA NAUCZYCIELI Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO PEDAGOGICZNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA KARTA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI ROCZNEGO OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podanie o duplikat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY do klas II -VIII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY klasa I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta_zgloszenia_do_szkoly.pdf
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura dotycząca prowadzenia dokumentacji"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura wyboru podręcznika, materiałuedukacyjnego lub ćwiczeniowego"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura wyboru podręcznika, materiałućwiczeniowego.docx
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura współpracy z rodzicami"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Współpracy z rodzicami
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura nierealizowania obowiązku szkolnego"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA nierealizowanie obowiązku (1).doc
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Współpracy z rodzicami"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura_rodzice.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA BADAŃ OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura_tworzenia_statutu.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ GRUPOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REGULAMIN WYJŚĆ, WYJAZDÓW I UCZESTNICTWA WZAWODACH SPORTOWYCH"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin_konkursy.pdf
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STATUT SZKOŁY"
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna