Rejestr zmian w biuletynie

30.09.2015

Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROGRAM PROFILAKTYKI
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program_profilaktyki_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Program Wychowawczy.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "program_wychowawczy_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA EWALUACJI.docx
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA EWALUACJI.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WYCHOWAWCY KLAS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYCHOWAWCY KLAS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYCHOWAWCY KLAS
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców z dnia 25 maja 2006r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN PRACY INSPEKTORA BHP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZEBRANIA Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GODZINY OTWARCIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYCIECZKI SZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ARTYSTYCZNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ORGANIZACJE SZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMOMNOGRAM APELI SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZEBRANIA DYREKCJI Z SAMORZĄDEM SZKOLNYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zebrania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPOŁY DORAŹNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy zespoły matematyczno-przyrodniczego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZPSP2 2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZPSP2 2015/2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "szkolny_zestaw_podrecznikow_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
SZPSP2 2015/2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik szkolny_zestaw_podrecznikow_2014_2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "szkolny_zestaw_programow_2015_2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Program profilaktyki 2015/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SZKOŁA Z KLASĄ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia z innej szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia do klasy pierwszej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie ucznia z innej szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nauczanie indywidualne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ZACHOWANIA NA PRZERWIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYCHOWAWCY KLASOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MISJA WIZJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O szkole
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
O PATRONIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MISJA I WIZJA SZKOŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zespoły i komisje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SP2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna