Rejestr zmian w biuletynie

14.05.2004

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Ogłoszenia w menu przedmiotowym (nowa nazwa OGŁOSZENIA)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Program wychowawczy w menu przedmiotowym (nowa nazwa PROGRAM WYCHOWAWCZY)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Program rozwoju w menu przedmiotowym (nowa nazwa PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Statut w menu przedmiotowym (nowa nazwa STATUT)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Kadra w menu podmiotowym (nowa nazwa Rada Pedagogiczna)

28.01.2004

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie katalogu REGULAMIN UCZNIA do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w głównym katalogu menu przedmiotowego

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna