Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu UCHWAŁY 2015-2016 do katalogu UCHWAŁY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu UCHWAŁY do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN ORGANIZACYJNY do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURY PO OTRZYMANIU INFORMACJI O BOMBIE W GODZINACH I PO GODZINACH PRACY do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna