Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2018

Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spozaobwodu
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 45/18 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 45/18 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 45/18 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZARZĄDZENIE NR 45/18 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE"
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIE NR 45/18 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik zasady_rekrutacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly__2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek_o_przyjecie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "karta_zgloszenia_do_szkoly.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta_zgloszenia.pdf
Dotyczy dokumentu:
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA "ZIELONEJ SZKOŁY"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA "ZIELONEJ SZKOŁY"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMI KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMI KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYCHOWAWCY KLASOWEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ZACHOWANIA NA PRZERWIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin_organizacyjny.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN ORGANIZACYJNY.pdf
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "regulamin_dyzurow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_nauczania_indywidualnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG IWNIOSKÓW"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura postepowania w razie wypadkówuczniów.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCYPSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura organizacji i warunków ewakuacji.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH WTRAKCIE ICH TRWANIA"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura obserwacji zajęć.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ SZKOLNYCH W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIAPRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura kontroli i egzekucji rocznegoprzygotowania przedszkolnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA awansu zawodowego.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_obserwacji_zajec.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I INNYCH ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA DOFINANSOWANIA dokształcanianauczycieli.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_dopuszczenia_programu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTEPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOPUSZCZENIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_programu_wych_prof.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Czynności dyrektora związane z awansemzawodowym.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYMPROBLEMY ZDROWOTNE"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_tworzenia_statutu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015-2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW na wolnestanowiska -ADMINISTRACJA I OBSŁUGA.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_rodzice.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW na wolnestanowiska - NAUCZYCIELE.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZOWANIA NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "procedura_agresywny_uczen.pdf"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTEPOWANIA w przypadku agresywnegozachowania ucznia.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA POSTEPOWANIA w przypadku agresywnegozachowania ucznia.pdf

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna