Rejestr zmian w biuletynie

02.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ZWALNIANIA NAUCZYCIELI Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO PEDAGOGICZNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKO ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA KARTA"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI ROCZNEGO OBOWIĄZKU PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIENIA Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zasady wydawania legitymacji szkolne
Treść zmiany:
Dodano załącznik "podanie o duplikat.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Świetlica szkolna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY do klas II -VIII.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Dodano załącznik "KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY klasa I.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Treść zmiany:
Usunięto załącznik karta_zgloszenia_do_szkoly.pdf
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA DOTYCZĄCA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA, DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura dotycząca prowadzenia dokumentacji"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura wyboru podręcznika, materiałuedukacyjnego lub ćwiczeniowego"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WYBORU PODRĘCZNIKA, MATERIAŁU EDUKACYJNEGO LUB ĆWICZENIOWEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura wyboru podręcznika, materiałućwiczeniowego.docx
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA URLOPU DLA PORATOWANIA ZDROWIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura współpracy z rodzicami"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Współpracy z rodzicami
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura nierealizowania obowiązku szkolnego"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA nierealizowanie obowiązku (1).doc
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Współpracy z rodzicami"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura_rodzice.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA BADAŃ OSIĄGNIĘĆ UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik procedura_tworzenia_statutu.pdf
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie"
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Procedura Tworzenia Statutu i zmian w statucie
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN W STATUCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SZKOLE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ GRUPOWYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REGULAMIN WYJŚĆ, WYJAZDÓW I UCZESTNICTWA WZAWODACH SPORTOWYCH"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin_konkursy.pdf
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STATUT SZKOŁY"
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin organizacji wycieczek szkolnych"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Usunięto załącznik regulamin_wycieczek.pdf
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin Świetlicy Szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Regulamin świetlicy szkolnej
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin świetlicy szkolnej"
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Regulamin stołówki szkolnej"

31.01.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZEBRANIA Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczna sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczna sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczna sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawodzanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Kwartalne sprawodzanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 7/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 6/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 5/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 4/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 3/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 2/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 1/30.06.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych 7/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 6/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 5/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 4/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 3/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 2/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z wykonania wydatków 1/31.05.2011
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Miesięczne sprawozdanie z wykonania wydatków
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rada Pedagogiczna
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyrekcja szkoły
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna