Rejestr zmian w biuletynie

13.01.2020

Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie finansowe z wykonaniiaplanu dochodów do 31.12.2019r." na "Sprawozdanie finansowe z wykonaniaplanu dochodów do 31.12.2019r."
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z"Sprawozdanie finasowe z wykonaniia planu dochodów do 31.12.2019r." na"Sprawozdanie finansowe z wykonaniia planu dochodów do 31.12.2019r."
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o stanie środków na rachunku do31.12.2019r."
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie finasowe z wykonaniia planu dochodówdo 31.12.2019r."
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie finasowe do 31.03.2019" na"Sprawozdanie finansowe do 31.03.2019"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Sprawozdanie finasowe do 30.09.2019" na"Sprawozdanie finansowe do 30.09.2019"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe z wykonania planu wydatkówbudżetowych do 31.12.2019"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna