Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2014

Treść zmiany:
Ukrycie katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w menu przedmiotowym (nowa nazwa Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu)
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony z katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Karta zgłozenia dziecka do szkoły z katalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły do katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Nowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej z katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej do katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym

17.02.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Karta zgłozenia dziecka do szkoły do katalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony w menu przedmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ...następna