Rejestr zmian w biuletynie

03.11.2008

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Dni wolne z katalogu DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGA SZKOLNEGO z menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu BIBLIOTEKA SZKOLNA w menu przedmiotowym

24.09.2008

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w menu podmiotowym

17.10.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkolny zestaw podręczników do katalogu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu WYCIECZKI SZKOLNE w menu przedmiotowym

31.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zajęcia otwarte do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym

30.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bezpieczeństwo w szkole do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym

poprzednia ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 następna