Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2018

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURY PO OTRZYMANIU INFORMACJI O BOMBIE W GODZINACH I PO GODZINACH PRACY w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKÓW UCZNIÓW w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Udzielania i Organizowania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna