Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Dopuszczenia Programów Nauczania do Użytku Szkolnego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu CZYNNOŚCI DYREKTORA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Tworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015-2016 w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Tworzenia Statutu)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA -ADMINISTRACJA I OBSŁUGA w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Postępowania z Uczniem Zgłaszającym Problemy Zdrowotne)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Postępowania w Przypadku Agresywnego Zachowania Ucznia)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA - NAUCZYCIELE w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Wspólpracy z Rodzicami)

21.12.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu CEREMONIAŁ SZKOŁY do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN WOLONTARIATU do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN WYPOŻYCZANIA do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna