Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkolny zestaw podręczników do katalogu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu WYCIECZKI SZKOLNE w menu przedmiotowym

31.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zajęcia otwarte do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym

30.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bezpieczeństwo w szkole do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany pracy zespołów do katalogu ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przedmiotowe systemy oceniania do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Dla uczniów i rodziców do menu przedmiotowego

27.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ZESPOŁY DORAŹNE do katalogu HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ w menu przedmiotowym

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 następna