Rejestr zmian w biuletynie

17.10.2007

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Szkolny zestaw podręczników do katalogu SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu WYCIECZKI SZKOLNE w menu przedmiotowym

31.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zajęcia otwarte do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI OPUSZCZAJĄCYMI ZAJĘCIA I WAGARUJĄCYMI do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym

30.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Bezpieczeństwo w szkole do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Plany pracy zespołów do katalogu ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Przedmiotowe systemy oceniania do katalogu Dla uczniów i rodziców w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Dla uczniów i rodziców do menu przedmiotowego

27.05.2006

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu ZESPOŁY DORAŹNE do katalogu HARMONOGRAM PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ w menu przedmiotowym

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna