Rejestr zmian w biuletynie

10.02.2020

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Statut i zmiany w spisie podmiotów

09.02.2020

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Świetlica szkolna w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Regulamin ucznia w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu STATUT I UCHWAŁA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Kalendarz roku szkolnego w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie katalogu Misja i Wizja Szkoły w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Pracownicy administracji i obsługi w spisie podmiotów

07.02.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Projekty i Plany budżetu w menu przedmiotowym (nowa nazwa Projekty i Plany budżetu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna