Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ...następna