Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2014

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły z katalogu Zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu z katalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie katalogu REKRUTACJA z menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły z katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu z katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej z katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu do katalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły do katalogu Zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych do katalogu Rekrutacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Rekrutacja do menu przedmiotowego

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...następna