Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA w menu podmiotowym (nowa nazwa PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKÓW UCZNIÓW do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ...następna