Rejestr zmian w biuletynie

27.02.2014

Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Karta zgłozenia dziecka do szkoły z katalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły do katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu Nowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej z katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Nowe zasady rekrutacji uczniów do szkoły podstawowej do katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym

17.02.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Karta zgłozenia dziecka do szkoły do katalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony do katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej do katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu REKRUTACJA do menu przedmiotowego

22.05.2013

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedura kontroli wewnętrznej do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedura kontroli realizacji podstawy programowej do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ...następna