Rejestr zmian w biuletynie

26.03.2018

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Karta zgłoszenia dziecka do szkoły w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Zasady rekrutacji uczniów do szkół podstawowych w menu przedmiotowym (nowa nazwa ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE)

25.03.2018

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN WYJŚĆ/WYJAZDÓW NA KONKURSY POZASZKOLNE do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN ORGANIZOWANIA I ROZLICZANIA "ZIELONEJ SZKOŁY" do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA w menu podmiotowym (nowa nazwa REGULAMIN SZKOLNEGO RZECZNIKA PRAW UCZNIA)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna