Rejestr zmian w biuletynie

02.02.2020

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Pracownicy administracji i obsługi do katalogu PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Pracownicy administracji i obsługi do menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwała Nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice do katalogu Rekrutacja w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Uchwała Nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Uchwała Nr VI/90/19 Rady Miasta Mysłowice do katalogu ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE w menu przedmiotowym

31.01.2020

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu ZEBRANIA Z RODZICAMI w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zebrania z rodzicami)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu ŚWIETLICA SZKOLNA w menu przedmiotowym (nowa nazwa Świetlica szkolna)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu ZARZĄDZENIA DYREKCJI w menu przedmiotowym (nowa nazwa Zarządzenia Dyrekcji)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym (nowa nazwa Rekrutacja)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu BUDŻET w menu przedmiotowym (nowa nazwa Budżet)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna