Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ z katalogu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ w menu podmiotowym (nowa nazwa REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ do katalogu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w menu podmiotowym (nowa nazwa REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO)
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO do katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym

06.12.2017

Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu STATUT w menu przedmiotowym (nowa nazwa STATUT I UCHWAŁA)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROFILAKTYKI w menu przedmiotowym (nowa nazwa PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna