Rejestr zmian w biuletynie

31.10.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA -ADMINISTRACJA I OBSŁUGA do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA - NAUCZYCIELE do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA w menu podmiotowym (nowa nazwa PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA z katalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA do katalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESSYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym

27.05.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

27.02.2014

Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu w menu przedmiotowym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna