Rejestr zmian w biuletynie

17.02.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wniosek o Przyjęcie dziecka do szkoły - spoza rejony do katalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Zasady Rekturtacji do Szkoły Podstawowej do katalogu REKRUTACJA w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu REKRUTACJA do menu przedmiotowego

22.05.2013

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedura kontroli wewnętrznej do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedura kontroli realizacji podstawy programowej do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedura Ewaluacji Wewnętrznej do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu PP z katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu PP do katalogu PROCEDURY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Usunięcie podkatalogu PROCEDURY z katalogu REGULAMINY w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu PROCEDURY do menu przedmiotowego

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 następna