Rejestr zmian w biuletynie

29.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA DYREKTORA 2019
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA MEN DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA nr VII/2019/2020 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIESZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA nr VI/2019/2020 W SPRAWIE SKREŚLENIAUCZNIA Z LISTY UCZNIÓW"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA nr V/2019/2020 W SPRAWIE ZATWIERDZENIAPLANU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA nr IV/2019/2020 W SPRAWIE ZATWIERDZENIAPLANÓW PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uCHWAŁA nr III/2019/2020 W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIESZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA nr II/2019/2020 W SPRAWIE WYKORZYTSANIAWYNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZA ROK SZKOLNY 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała nr I/2019/2020 w sprawiewyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystapili doegzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019" na "UCHWAŁA nrI/2019/2020 W SPRAWIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI I PROMOCJI UCZNIÓW, KTÓRZYPRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019"
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie finasowe do 30.09.2019"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie finansowe 2018"
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyciąg z danych
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wyciąg z danych
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja dodatkowa
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek zysków i strat jednostki
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek zysków i strat jednostki
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rachunek zysków i strat jednostki
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans jednostki budżetowej
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans jednostki budżetowej
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans jednostki budżetowej
Dotyczy dokumentu:
BUDŻET 2018
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Bilans jednostki budżetowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna