Rejestr zmian w biuletynie

25.03.2018

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Dotycząca Prowadzenia Dokumentacji Przebiegu Nauczania, Działalności Wych. i Opiek.)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Procedura Tworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Tworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego)
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Ukrycie podkatalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM w spisie podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Obserwacji Zajęć Lekcyjnych i Innych Zajęć)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA DOFINANSOWANIA DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Wyboru Podręcznika, Materiału Edukacyjnego lub Ćwiczeniowego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Dopuszczenia Programów Nauczania do Użytku Szkolnego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu CZYNNOŚCI DYREKTORA ZWIĄZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Tworzenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego)
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015-2016 w menu podmiotowym (nowa nazwa Procedura Tworzenia Statutu)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...następna