Rejestr zmian w biuletynie

01.11.2015

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VII -2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr VIA -2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr V-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr IV-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała III-2015-2016.pdf"

31.10.2015

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II.2015.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY NR I- CIĄG DALSZY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr II.2015.2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała nr I-2015.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr II.2015.2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr I-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 7 2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 6-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 5.15.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 4.15.16.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała III-2015-2016.pdf
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 3-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WSO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
HARMOMNOGRAM APELI SZKOLNYCH
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Dodano załącznik "STATUT nowy 2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
STATUT I UCHWAŁA
Treść zmiany:
Usunięto załącznik STATUT SZKOŁY
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała III-2015-2016.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała nr 2-2015-2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY 2015-2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURY PO OTRZYMANIU INFORMACJO O BOMBIE W GODZINACH I PO GODZINACH PRACY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ W TRAKCIE ICH TRWANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PPP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA STATUTU I ZMIAN DO STATUTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA TWORZENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRZEBIEGU NAUCZANIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKÓW UCZNIÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEREALIZOWANIA PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGOnego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA OBSERWACJI ZAJĘĆ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA KONTROLI I EGZEKUCJI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA ROZLICZENIA GODZIN KN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM ZGŁASZAJĄCYM PROBLEMY ZDROWOTNE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PRECEDURA DOFINANSOWANIA DOKSZTAŁCANIA NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POWZIĘCIA, PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
CZYNNOŚCI DYREKTORA ZWIAZANE Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015-2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE STANOWISKA-ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA NABORU NOWYCH PRACOWNIKÓW NA WOLNE - NAUCZYCIELE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU AGRESYWNEGO ZACHOWANIA UCZNIA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli wewntrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura kontroli realizacji podstawy programowej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA KONTROLI REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ.pdf
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "PROCEDURA EWALUACJI Wewnętrznej.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Procedura Ewaluacji Wewnętrznej
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PROCEDURA EWALUACJI.pdf

28.10.2015

Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SKŁAD RADY UCZNIOWSKIEJ
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pracownicy administracji i obsługi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
DYREKCJA SZKOŁY
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
RADA RODZICÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SP2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna